• 15

  apr

  Kanslisvar över Näringsdepartementets remiss om förslag om höjning av vissa avgifter på naturgasområdet

  Läs mer
 • 08

  nov

  Energimarknadsinspektionens remiss om ändring av inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2008:1) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

  Läs mer
 • 01

  okt

  Energimarknadsinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

  Läs mer
 • 01

  okt

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter

  Läs mer