Energimarknadsinspektionens remiss om ändring av inspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2008:1) om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Förslaget har såvitt det bedöms endast begränsade effekter för berörda företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

naturgas