• 26

  aug

  Yttrande över Näringsdepartementets förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

  Läs mer
 • 26

  nov

  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen

  Läs mer
 • 09

  dec

  Yttrande över förslag om ändring ändring i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403)

  Läs mer