Förslag till föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

naturgaslagen