• 10

  nov

  Yttrande över Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag (promemoria)

  Läs mer
 • 03

  nov

  Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse (SOU 2016:15)

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över betänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

  Läs mer
 • 15

  mar

  Remissvar avseende Socialdepartementets grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)

  Läs mer