• 24

  aug

  Yttrande över förslag om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt detaljhandel vid öppenvårdsapotek

  Läs mer
 • 02

  apr

  Förslag till föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek samt upphävande av TLVFS 2014:5

  Läs mer
 • 08

  apr

  Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

  Läs mer
 • 18

  mar

  Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

  Läs mer