Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Remissen innehåller förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets (TLV) föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag (Apotekens Service). Apotekens Service ansvarar för de databaser och register där information om recept och läkemedelsförteckningar lagras. För att få bedriva detaljhandel med läkemedel är det ett krav för öppenvårdsapotek att vara uppkopplade mot Apotekens Service register. För sin service tar Apotekens Service ut en avgift om 2 kr per receptorder. Denna avgift anser TLV bör höjas till 2.10 kr. Syftet med höjningen av avgiften anges vara att hantera uppkomna underskott samt skapa stabila förutsättningar för en övergång av bolagets verksamhet till myndighet den 1 januari 2014.

De som berörs av den föreslagna höjningen är företag som driver öppenvårdsapotek[1].[1] TLV har den 19 mars 2013 på förfrågan från Regelrådet angett att det den 31 december 2012 fanns 1 289 öppenvårdsapotek i Apotekens Service register.