• 20

  sep

  Yttrande över Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 29

  okt

  Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 17

  maj

  Yttrande över Ingripande mot utländska kreditinstitut m.m. (promemoria)

  Läs mer
 • 13

  dec

  Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt m.m.

  Läs mer