• 20

  sep

  Yttrande över Revisorsinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 29

  okt

  Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 17

  maj

  Yttrande över Ingripande mot utländska kreditinstitut m.m. (promemoria)

  Läs mer
 • 13

  dec

  Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt m.m.

  Läs mer
 • 29

  nov

  Yttrande över promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

  Läs mer
 • 29

  okt

  Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 08

  maj

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 18

  apr

  Yttrande över Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8)

  Läs mer
 • 24

  nov

  Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning av anmälan om registrering i registret mot penningtvätt

  Läs mer
 • 30

  okt

  Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter (2015:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 30

  sep

  Yttrande över Finansinspektionens ändrade föreskrifter (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 29

  jan

  Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 02

  jul

  Justitiedepartementets betänkande Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12)

  Läs mer
 • 09

  dec

  Yttrande över Länsstyrelsens allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 22

  okt

  Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer
 • 29

  apr

  Yttrande över Fastighetsmäklarnämndens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Läs mer