Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-13541, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

penningtvätt