• 10

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 24

  mar

  Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

  Läs mer
 • 27

  aug

  Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer