• 27

  nov

  Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan m.m.

  Läs mer
 • 17

  jul

  Förslag till Skolverkets föreskrifter om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) avseende den nya gymnasieskolan Gy 2011 höstterminen 2011, m.m.

  Läs mer
 • 20

  jan

  Remissvar avseende Skolverkets förslag till föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2011

  Läs mer