• 07

  okt

  Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

  Läs mer
 • 22

  okt

  Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om ämnesprov i grundskolan, sameskolan och specialskolan läsåret 2010/11

  Läs mer
 • 28

  jan

  Remiss av kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Läs mer