Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om ämnesprov i grundskolan, sameskolan och specialskolan läsåret 2010/11

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.