• 08

  maj

  Yttrande över förslag till föreskrifter TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt föreskrifter TSFS 2010:102 om bemanning

  Läs mer
 • 02

  nov

  Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 01

  nov

  Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 09

  nov

  Yttrande över förslag till förordning om behörigheter för sjöpersonal och till ändringar i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

  Läs mer