Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Regleringen berör utbildningskrav och krav om certifikat för personal som ska tjänstgöra ombord på fartyg som drivs med alternativa bränslen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

sjöpersonal