Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal. Regleringen berör utbildningskrav och krav om certifikat för personal som ska tjänstgöra ombord på fartyg som drivs med alternativa bränslen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

sjöpersonal