• 22

  dec

  Yttrande över promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

  Läs mer
 • 06

  maj

  Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

  Läs mer
 • 21

  maj

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

  Läs mer