• 21

  feb

  Yttrande över Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

  Läs mer
 • 05

  feb

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om våld i nära relationer

  Läs mer
 • 29

  jun

  Remissvar avseende Socialdepartementets behovsprövning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

  Läs mer