• 20

  mar

  Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om spektrumauktioner

  Läs mer
 • 04

  apr

  Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

  Läs mer
 • 06

  jul

  Post- och telestyrelsens förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1)

  Läs mer