• 15

  sep

  Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning

  Läs mer
 • 29

  jan

  Förslag till föreskrifter om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

  Läs mer
 • 29

  apr

  Förslag till ändringar i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

  Läs mer