Förslag till föreskrifter om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 7 januari 2013 med angiven svarstid den 11 januari 2013 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.