• 29

  maj

  Statens jordbruksverks ändring av föreskrifter rörande intagning av växtsorter i svenska sortlistan

  Läs mer
 • 23

  sep

  Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

  Läs mer
 • 06

  jul

  Jordbruksverkets förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

  Läs mer