• 17

  sep

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

  Läs mer
 • 29

  nov

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

  Läs mer
 • 13

  okt

  Yttrande över Transportstyrelsens remiss av nytryck av SJÖFS 2006:35 om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

  Läs mer
 • 19

  maj

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk

  Läs mer