• 27

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i dels Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning, dels Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 05

  feb

  Ny lydelse av 7 kap. i Transportstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 25

  nov

  Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer
 • 20

  aug

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

  Läs mer