Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Den föreslagna författningen avses ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2007:11) om utbildning och behörighet för sjöpersonal. I förhållande till SJÖFS 2007:11 föreslås i huvudsak tre ändringar. Dessa gäller dels behörigheterna för maskinbefäl klass VI och VII, dels kraven för behörighet för fartygsbefäl klass VI-inre fart och dels kravet på fullgjord sjötid för erhållande av behörighet för fartygsbefäl klass VII-inre fart. Ändringen i bestämmelserna om behörighet för maskinbefäl är en anpassning till internationell standard och följer av medlemskapet i EU. Nuvarande regler bedöms ge svenska sjömän en konkurrensfördel.