• 09

  dec

  Förslag till upphävande av föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

  Läs mer
 • 18

  maj

  Yttrande över förslag till promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

  Läs mer
 • 30

  okt

  Naturvårdsverkets förslag om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:9) om handel med utsläppsrätter

  Läs mer
 • 12

  okt

  Energimyndighetens föreskrifter om register för utsläppsrätter

  Läs mer