• 09

  mar

  Framställan om ändring i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

  Läs mer
 • 30

  jun

  Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:651) om vägtrafikregister

  Läs mer
 • 08

  feb

  Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister – beslut om ändrad registreringsnummerstruktur för vägfordon

  Läs mer
 • 08

  feb

  Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister- utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling m.m.

  Läs mer