• 23

  mar

  Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

  Läs mer
 • 20

  mar

  Jordbruksverkets beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

  Läs mer
 • 08

  feb

  Statens jordbruksverks förslag till beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

  Läs mer