Statens jordbruksverks förslag till beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Rubricerade ärende, diarienummer 6.8.16-9514/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 14 januari 2016 med angiven svarstid den 22 januari 2016 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.