• 29

  okt

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

  Läs mer
 • 19

  apr

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter

  Läs mer
 • 22

  jun

  Jordbruksverkets föreskifter om ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

  Läs mer
 • 21

  maj

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter samt i föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

  Läs mer