• 11

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 11

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 01

  jul

  Yttrande över Förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden (promemoria)

  Läs mer
 • 25

  okt

  Kemikalieinspektionens rapport Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

  Läs mer