• 11

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 11

  nov

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 01

  jul

  Yttrande över Förslag gällande förbud mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden och miljösanktionsavgift för överträdelse av förbuden (promemoria)

  Läs mer
 • 25

  okt

  Kemikalieinspektionens rapport Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

  Läs mer
 • 31

  jan

  Kemikalieinspektionens utkast till rapport till regeringsuppdrag att analysera behovet och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i Sverige

  Läs mer
 • 13

  sep

  Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 22

  jun

  Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 13

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag om utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 30

  okt

  Yttrande över Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3)

  Läs mer
 • 08

  okt

  Yttrande över Jordbruksverkets remiss av föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel

  Läs mer
 • 20

  dec

  Yttrande över Jordbruksverkets remiss om förslag till föreskrifter om utbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel

  Läs mer