Kemikalieinspektionens rapport Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet