• 24

  nov

  Yttrande över promemorian Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

  Läs mer
 • 04

  jun

  Yttrande över Trafikverkets och Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276),m.m.

  Läs mer
 • 15

  apr

  Yttrande över remiss från Näringsdepartementet om Vägverkets redovisning av regeringsuppdrag – en samlad lägesrapport om vinterdäck

  Läs mer