Yttrande över promemorian Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser en ändring i trafikförordningen (1998:1276) så att vinterdäckskraven för tunga vägfordon skärps till att omfatta krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp under perioden den 1 december till den 31 mars när vinterväglag råder.

Idag finns endast krav på att tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december till den 31 mars när vinterväglag råder.

Taggar:

Vinterdäck