• 29

  apr

  Yttrande över promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

  Läs mer
 • 18

  dec

  Yttrande över Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (promemoria)

  Läs mer
 • 15

  maj

  Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis (promemoria)

  Läs mer