• 11

  jun

  Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

  Läs mer
 • 12

  okt

  Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering m.m.

  Läs mer
 • 29

  nov

  Yttrande över Miljödepartementets betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

  Läs mer
 • 26

  jan

  Remissvar avseende Boverkets förslag till vägledning om avfallshantering

  Läs mer