• 13

  okt

  Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 18

  sep

  Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 30

  maj

  Yttrande över förslag till föreskrifter om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer

  Läs mer
 • 31

  aug

  Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

  Läs mer