• 13

  okt

  Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 18

  sep

  Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 30

  maj

  Yttrande över förslag till föreskrifter om tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel och om erkännande av yrkeskvalifikationer

  Läs mer
 • 31

  aug

  Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 08

  apr

  Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 02

  jul

  Yttrande över Kemikalieinspektionens promemoria Förslag till nytt avgiftssystem för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över förslag till ändring i Kemikalie-inspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 03

  maj

  Remissvar avseende Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel samt information om praxis vid ändrade användningsområden

  Läs mer
 • 22

  apr

  Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

  Läs mer
 • 02

  sep

  Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:3) om bekämpningsmedel

  Läs mer