• 01

  apr

  Yttrande över Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

  Läs mer
 • 07

  feb

  Yttrande över promemorian Verkställighet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

  Läs mer
 • 03

  dec

  Yttrande över Boverkets rapport 2015:28 – Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

  Läs mer
 • 20

  sep

  Förslag till Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

  Läs mer