Förslag till Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Regelrådets granskning omfattar inte allmänna råd. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Regelrådets yttrande

(pdf)

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensbeskrivning ()

Taggar:

bygglov