Förslag till Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga

Regelrådets granskning omfattar inte allmänna råd. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Taggar:

bygglov