• 07

  nov

  Yttrande över Boverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter

  Läs mer
 • 23

  sep

  Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

  Läs mer
 • 23

  sep

  Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

  Läs mer
 • 18

  mar

  Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

  Läs mer