Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.