• 16

  sep

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

  Läs mer
 • 10

  feb

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel, samt export med avseende på djurhälsa

  Läs mer
 • 27

  jan

  Förslag till föreskrifter på djurhälsoområdet

  Läs mer
 • 18

  maj

  Yttrande över betänkandet Folkhälsa – Djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring (SOU 2010:106)

  Läs mer