Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel, samt export med avseende på djurhälsa

Rubricerat ärende, ert diarienummer 5.3.16-00179/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och
avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Djurhälsa