• 15

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 13

  okt

  Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 10

  jun

  Yttrande över förslag till Jordbruksverkets nya föreskrifter om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 27

  jan

  Promemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas

  Läs mer