• 13

  okt

  Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 10

  jun

  Yttrande över förslag till Jordbruksverkets nya föreskrifter om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 27

  jan

  Promemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas

  Läs mer
 • 01

  okt

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

  Läs mer
 • 06

  Dec

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 28

  okt

  Förslag till ändring i föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

  Läs mer
 • 31

  aug

  Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 08

  jun

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion (samråd)

  Läs mer
 • 12

  Dec

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 22

  maj

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 31

  aug

  Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

  Läs mer
 • 06

  apr

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

  Läs mer
 • 25

  jan

  Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 25

  jan

  Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättning, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

  Läs mer
 • 22

  Dec

  Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om kontroll av ekologiska produkter samt ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 30

  sep

  Omremittering av förslag på föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

  Läs mer
 • 15

  jun

  Jordbruksverkets föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

  Läs mer
 • 12

  maj

  Kanslisvar över Jordbruksverkets remiss av EU-kommissionens förslag till ny förordning om ekologisk produktion

  Läs mer
 • 23

  Nov

  Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompetensbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer
 • 20

  okt

  Komplettering till Jordbruksdepartementets promemoria Ny lag om ekologisk produktion (Ds 2009:27)

  Läs mer