• 27

  dec

  Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017

  Läs mer
 • 31

  aug

  Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

  Läs mer
 • 06

  apr

  Yttrande över Energimyndighetens förslag till ändring av föreskrifter om elcertifikat

  Läs mer
 • 09

  mar

  Yttrande över promemorian ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”

  Läs mer