Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat – en delredovisning

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Taggar:

elcertifikat