• 27

  nov

  Yttrande över Genomförande av direktivet om inrättade av en kodex för elektronisk kommunikation (promemoria)

  Läs mer
 • 01

  nov

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag till direktiv (COM (2016) 590) om regler för elektronisk kommunikation inom Europeiska unionen m.m.

  Läs mer
 • 18

  nov

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, m.m.

  Läs mer
 • 08

  nov

  Näringsdepartementets remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation

  Läs mer