Näringsdepartementets remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation

Regelrådet har mottagit en särskild förfrågan från Näringsdepartementet avseende granskning av kommissionens konsekvensanalys till förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Regelrådet yttrar sig därför i ärendet i särskild ordning.