• 22

  dec

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)

  Läs mer
 • 26

  nov

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

  Läs mer
 • 20

  aug

  Energimarknadsinspektionens promemoria Förslag till ändring i ellagen avseende definition av avbrott

  Läs mer
 • 17

  maj

  Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria om kalkylränta i elnätsverksamhet vid fastställande av intäktsram för elnätsföretag enligt ellagen (1997:857)

  Läs mer