Energimarknadsinspektionens promemoria Förslag till ändring i ellagen avseende definition av avbrott

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

ellagen