• 09

  jul

  Statens jordbruksverks förslag till meddelande om beslut om ersättning till bitillsynsman

  Läs mer
 • 18

  jun

  Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

  Läs mer
 • 11

  apr

  Förslag till föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjukdom

  Läs mer
 • 31

  mar

  Förslag till föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:14) om ersättning till bitillsynsman

  Läs mer